Warszawa – koparki.

Koparki, czyli inaczej maszyny do robót ziemnych mają za zadanie oddzielić urobek od gruntu, a także przenieść je na składowisko lub środki transportowe. Ponadto, koparka może również być traktowana jako urządzenie przeładunkowe. Koparki w Warszawie to maszyny stosowane powszechnie w każdym miejscu, w którym pojawia się konieczność wykonywania takich procesów, jakie zostały przeze mnie wymienione powyżej. Dlatego też, jej najczęstsze wykorzystywanie to właśnie procesy zachodzące przy pracach ziemnych, górniczych, transportowych, a często także i budowlanych.

Koparki dzielą się na koparki, które pracują w cyklu przerywanym oraz takie, które pracują w cyklu ciągłym. Oprócz tego głównego podziału, wyróżniamy również podziały koparek na:
-podsiębierne – pracujące nad oraz pod poziomem na którym obecnie stoi,
-przedsiębierne – polegające na współpracy ze środkiem transportu, pracuje ona z poziomu wykopu,
-chwytakowe – służące głównie do wykopów jamistych, łyżka się opuszcza, po czym nabiera oraz unosi grunt na odpowiednią wysokość,
-zbierakowe – działają na zasadzie zbieracza, który wlecze się po ziemi i odspaja grunt.

 

Author: kejos.pl